Tek Blishqip.al pranojmë dy lloje pagesash.

  • easy pay-online payment Albania          Easypay- është një ofrues shqiptar i pagesave online

Easypay- është një ofrues shqiptar i pagesave online

Tek mënyrat e pagesës në faqen Blishqip.al zgjidhni butonin Easypay. Nëse keni llogari hyni me të dhënat tuaja dhe kryeni pagesën. Shihni nëse keni balancë në llogarinë Easypay, ose mbusheni atë nëpërmjet kartës ose bankës tuaj. Vazhdoni me blerjen duke ndjekur hapat në ekranin e kompjuterit ose në celularin tuaj nëpërmjet aplikacionit Easypay. Në përfundim të pagesës do ju vijë konfirmimi nga Blishqip.al me të dhënat e porosisë tuaj dhe vlerën e detaje të tjera për transportin.

Nëse nuk keni mundësi të paguani online, ju mund të përdorni pagesën me kod. Kur zgjidhni këtë mënyrë pagese në telefonin tuaj gjenerohet një kod që lidhet me porosinë tuaj dhe shumën përkatëse. Këtë kod e paraqitni në një nga pikat e afërta Easypay në të gjithë Shqipërinë dhe paguani në kesh aty duke marrë një mandat/vërtetim. Sapo të na konfirmohet nga agjenti Easypay që pagesa është kryer, ju dërgojmë e-mail konfirmimi dhe bëjmë gati paketimin e produktit për ta sjellë në adresën që keni dhënë kur keni kryer porosinë në faqen e internetit https://aurelalia.com/blishqip/

  • Pagese me para ne dore              Para në dorë -pranojmë dhe pagesa me para në dorë me mbërritjen e porosisë

Në momentin që do t’ju dorëzohet porosia nga Blishqip.al, mund të paguani me para në dorë çmimin e caktuar në lekë.

  •  Me transfertë bankare

Kjo mënyrë vlen për të gjithë, kudo që ndodheni. Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë, do ju shfaqen dy llogari bankare njëra në Euro dhe dhe tjetra në Lekë. Të dyja llogaritë janë BKT dhe janë të regjistruara në emër të Manderina shpk. Kështu ç’do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapsh nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

Manderina21

NIPT: M21421033R

Bank Name: Banka Kombetare Tregtare

Account Number (LEK) 402008610
IBAN: AL3520511021009557CLPRCLALLZ
BIC/Swift code: NCBAALTX

Account Number (Euro)
IBAN: AL5120511021009557CLPRCFEURQ
BIC/Swift code: NCBAALTX

Main Menu